An ninh Bình Dương (Ngày 4/10/2021)

An ninh Bình Dương (Ngày 4/10/2021)

04/10/2021
Lượt xem: 152

Nội dung chương trình An ninh Bình Dương trên BTV gồm các nội dung sau:

- Tổng kết quy chế phối hợp trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng

- Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH

- Đảng bộ Công an tỉnh sơ kết công tác 9 tháng đầu năm

- Giám đốc Công an tỉnh thăm 02 gia đình cán bộ qua đời vì nhiễm Covid-19

- Bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy các cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19

- Bình Dương sẵn sàng trở lại trạng thái bình thường mới

Xem các chương trình An ninh Bình Dương tại đây

 

Hoặc link http://btv.org.vn/video/an-ninh-binh-duong

Mời quý vị và các bạn xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

<p><span>Mời quý vị và các bạn xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:</span></p>

<p><img src="http://img.btv.org.vn:81/upload/news/31082020/1598844871_tay1.jpg" alt="" width="30" height="19" />Website: <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.btv.org.vn%2F%3Ffbclid%3DIwAR0gsxFpV8TVsBPWrq6XPfWDEkf-BKNqrTZkzhwHOjPhSuJ4w3bhVpgJqg0&amp;h=AT3H-O70qn-FOK0mdyL6SeR9GvZoAfJbg11BPEnHvQlNK-RGPL7T6SNFtdTvjhC_cu9f0e5fAYgyaeE1wPc9YuWJBKU4byR3b7PR4hn8G93T8EyHOMFwF5zed8_-Daxu7xxe" target="_blank">www.btv.org.vn</a>, <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.btv.vn%2F%3Ffbclid%3DIwAR0MvbKhZlDMG0SIAJNbRsBrMeTRYAYaK-gWtt9S7YNvKz3X3kwYOKRI0L4&amp;h=AT3H-O70qn-FOK0mdyL6SeR9GvZoAfJbg11BPEnHvQlNK-RGPL7T6SNFtdTvjhC_cu9f0e5fAYgyaeE1wPc9YuWJBKU4byR3b7PR4hn8G93T8EyHOMFwF5zed8_-Daxu7xxe" target="_blank">www.btv.vn</a>, <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.btv.com.vn%2F%3Ffbclid%3DIwAR0aYc4cYhrNVJa8eGjnKRKhkTQnAXHfeIOki4eYBbdwMK9UJRyYCMq_v2A&amp;h=AT3H-O70qn-FOK0mdyL6SeR9GvZoAfJbg11BPEnHvQlNK-RGPL7T6SNFtdTvjhC_cu9f0e5fAYgyaeE1wPc9YuWJBKU4byR3b7PR4hn8G93T8EyHOMFwF5zed8_-Daxu7xxe" target="_blank">www.btv.com.vn</a></p>

<p><img src="http://img.btv.org.vn:81/upload/news/31082020/1598844871_tay1.jpg" alt="" width="30" height="19" /><span>App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)</span></p>

<p><img src="http://img.btv.org.vn:81/upload/news/31082020/1598844871_tay1.jpg" alt="" width="30" height="19" /> Facebook: <a href="https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong" target="_blank">www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong</a></p>

<p><img src="http://img.btv.org.vn:81/upload/news/31082020/1598844871_tay1.jpg" alt="" width="30" height="19" /> Youtube: <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fbtvgo%3Ffbclid%3DIwAR1Lz6fxqxUNl2Dq123iMGH52H83SOv06weZ7ul2jV_j2x4EMI58M9-fXAM&amp;h=AT3H-O70qn-FOK0mdyL6SeR9GvZoAfJbg11BPEnHvQlNK-RGPL7T6SNFtdTvjhC_cu9f0e5fAYgyaeE1wPc9YuWJBKU4byR3b7PR4hn8G93T8EyHOMFwF5zed8_-Daxu7xxe" target="_blank">www.youtube.com/btvgo</a></p>

<p><img src="http://img.btv.org.vn:81/upload/news/31082020/1598844871_tay1.jpg" alt="" width="30" height="19" /><span>Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG</span></p>