Ấn tượng với nhạc cụ bằng đá tại liên hoan âm nhạc bằng đá

Ấn tượng với nhạc cụ bằng đá tại liên hoan âm nhạc bằng đá

10/01/2019
Lượt xem: 240

Một nhà hát kiểu lều tuyết của người Ét-Ki-Mô khoảng 200 chỗ ngồi đã được chạm khắc từ băng,  nhằm đón những thính giả dũng cảm sẵn sàng đối phó với nhiệt độ đóng băng để xem chương trình hòa nhạc. Trên 60 buổi hòa nhạc đã được tổ chức tại nhà hát trong suốt mùa đông.