Anh bổ nhiệm lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ tại Hạ viện

Anh bổ nhiệm lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ tại Hạ viện

24/05/2019
Lượt xem: 119

Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 23/5 thông báo nghị sĩ Mel Stride đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ tại Hạ viện Anh, thay bà Andrea Leadsom vừa từ chức trước đó một ngày. Ông Mel Stride - người từng đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Tài chính Anh - sẽ nắm giữ chức vụ cấp cao, là người chịu trách nhiệm chính về các công tác tổ chức, điều phối công việc chính phủ trong Quốc hội, đồng thời sẽ tham gia các cuộc họp nội các.