Anh lên kế hoạch dự phòng nếu đàm phán thất bại

Anh lên kế hoạch dự phòng nếu đàm phán thất bại

13/03/2017
Lượt xem: 873

Bộ trưởng Davis chắc chắn mọi người dân Anh đều hy vọng cuộc đàm phán về tiến trình Brexit sẽ có kết quả tốt đẹp, song chính phủ vẫn đang chuẩn bị các kế hoạch đề phòng cho mọi kịch bản xảy ra, bao gồm cả trường hợp Anh rời khỏi EU mà không đạt được bất cứ thỏa thuận nào, hay còn gọi là "Brexit cứng". Ông cũng kêu gọi các nghị sĩ quốc hội ủng hộ Brexit và sẽ sớm thông qua dự luật Brexit do Chính phủ Anh đề xuất.