Ban Tuyên giáo huyện ủy Bàu Bàng - Đơn vị điển hình làm theo lời Bác

Ban Tuyên giáo huyện ủy Bàu Bàng - Đơn vị điển hình làm theo lời Bác

05/06/2024
Lượt xem: 203

Ban Tuyên giáo huyện ủy Bàu Bàng là cơ quan tham mưu và giúp việc cho Huyện uỷ về các mặt công tác tư tưởng - văn hoá - khoa giáo, biên soạn và bổ sung lịch sử đảng bộ địa phương… Nhờ chủ động tìm tòi, tập trung nghiên cứu đầy đủ các văn kiện của đảng, tài liệu hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn, chịu khó lắng nghe ý kiến đóng góp của cấp trên và nhân dân để vận dụng phù hợp vào thực tiễn công tác nên nhiều năm liền đơn vị này luôn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao.