Báo chí Bình Dương - Xung kích - Sáng tạo

Báo chí Bình Dương - Xung kích - Sáng tạo

20/06/2020
Lượt xem: 300

Phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, báo chí Bình Dương luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đóng góp to lớn trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

 Mời các bạn xem các chương trình Tiêu điểm khác tại http://btv.org.vn/tin-tuc/tieu-diem

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook:  https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo                      

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG