Bảo đảm an ninh trật tự sự kiện Ấn Độ Horasis 2022

Bảo đảm an ninh trật tự sự kiện Ấn Độ Horasis 2022

24/09/2022
Lượt xem: 197

Việc đăng cai tổ chức sự kiện quốc tế lớn - Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Ấn Độ 2022- đã được tỉnh Bình Dương chuẩn bị chu đáo, trong đó có việc thực hiện các phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cũng như giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra sự kiện này.