Bầu cử EP 2019 - Xu hướng ủng hộ và chống Brexit chi phối cử tri Anh

Bầu cử EP 2019 - Xu hướng ủng hộ và chống Brexit chi phối cử tri Anh

24/05/2019
Lượt xem: 98

Các cuộc thăm dò ý kiến mới nhất cho thấy các đảng ủng hộ Brexit (chủ yếu là đảng Brexit và UKIP) sẽ giành được nhiều phiếu bầu nhất, theo sau là Công đảng và các đảng Dân chủ-Tự do.