Bị tước quyền tuyển sinh nếu không công bố tỷ lệ sinh viêm có việc làm

Bị tước quyền tuyển sinh nếu không công bố tỷ lệ sinh viêm có việc làm

12/02/2018
Lượt xem: 108

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trong Đề án tuyển sinh năm 2018, phải cung cấp đầy đủ các thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng: cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, quy mô đào tạo, sinh viên có việc làm. 

Theo đó, Đề án tuyển sinh năm 2018, các trường phải công bố tỷ lệ sinh viên chính quy có việc làm. Những trường không công khai đầy đủ các thông tin theo quy định, thì  không được thông báo tuyển sinh. Bộ sẽ kiểm tra việc kê khai thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng của các trường. Trường hợp kê khai thông tin không đúng với điều kiện thực tế, sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định.