Billiards Carom 3 băng Bình Dương 2019 || Choo Myung Woo (Hàn Quốc) vs Phạm Quốc Tuấn (Việt Nam)

Billiards Carom 3 băng Bình Dương 2019 || Choo Myung Woo (Hàn Quốc) vs Phạm Quốc Tuấn (Việt Nam)

01/08/2019
Lượt xem: 39640