Billiards Carom 3 băng Bình Dương 2019 || Ngọc Trị (Bình Dương) vs Văn Phúc (Đà Nẵng)

Billiards Carom 3 băng Bình Dương 2019 || Ngọc Trị (Bình Dương) vs Văn Phúc (Đà Nẵng)

01/08/2019
Lượt xem: 36450

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vn
- App: btvgo
- Facebook: Truyền hình Bình Dương
- Youtube: www.youtube.com/btvgo