Billiards Carom 3 băng Bình Dương 2019 || Seo Chang Hoon (Hàn Quốc) vs Mã Xuân Cường (Việt Nam)

Billiards Carom 3 băng Bình Dương 2019 || Seo Chang Hoon (Hàn Quốc) vs Mã Xuân Cường (Việt Nam)

18/07/2019
Lượt xem: 902

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vn
- App: btvgo
- Facebook: Truyền hình Bình Dương
- Youtube: www.youtube.com/btvgo