Bình Dương: Bình ổn thị trường năm 2023

Bình Dương: Bình ổn thị trường năm 2023

26/11/2022
Lượt xem: 115

Năm 2023, chương trình bình ổn thị trường sẽ được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai đồng bộ. Trong đó, các ngành, doanh nghiệp tập trung xây dựng các tình huống, kịch bản tùy theo diễn biến của thị trường. Mục tiêu phải bảo đảm nguồn cung, lưu thông hàng hóa, tiết giảm chi phí trung gian, vận hành hiệu quả hoạt động hệ thống phân phối, bảo đảm người dân an vui, đón tết.