Bình Dương chuẩn bị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh năm 2018

Bình Dương chuẩn bị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh năm 2018

08/11/2018
Lượt xem: 627