Bình Dương dẫn đầu khu vực Đông Nam Bộ về chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Bình Dương dẫn đầu khu vực Đông Nam Bộ về chỉ số cải cách hành chính năm 2022

26/05/2022
Lượt xem: 76

Sáng 25/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) 2021 và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) năm 2021 của các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trong cả nước.