Bình Dương đẩy mạnh công tác tuyên giáo công đoàn

Bình Dương đẩy mạnh công tác tuyên giáo công đoàn

11/11/2019
Lượt xem: 152

Công tác tuyên truyền giáo dục là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức công đoàn. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền tuyên giáo công đoàn ở Bình Dương ngày càng được chú trọng. Từ đó, góp phần đưa hoạt động công đoàn tỉnh nhà ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn. 

 

Xem các chương trình Lao động công đoàn khác tại đây.

Hoặc link: http://btv.org.vn/video/lao-dong-cong-doan

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong
- Youtube: www.youtube.com/btvgo
- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG