Bình Dương - Điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư

Bình Dương - Điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư

06/02/2017
Lượt xem: 1636

Nhiều năm qua, Bình Dương được biết đến như một điểm hẹn của các nhà đâu tư trong và ngoài nước, với nhiều khu công nghiệp hiện đại, thu hút hàng nghìn nhà đầu tư nước ngoài và hàng chục vạn lao động trong và ngoài tỉnh. Dự án Thành Phố Mới Bình Dương được xem là công trình mang ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh đô thị của tỉnh trong thời kỳ đổi mới nhằm phấn đấu sớm đưa Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương. Nơi đây sẽ là điểm đến lý tưởng của nhiều nhà đầu tư, thu hút được nhiều nhân lực, tài lực, vật lực và trí lực cho thành phố Bình Dương trong tương lai không xa.