Bình Dương diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại kho cảng An Sơn

Bình Dương diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại kho cảng An Sơn

29/07/2023
Lượt xem: 329