Bình Dương diễn tập phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng

Bình Dương diễn tập phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng

29/01/2024
Lượt xem: 243