Bình Dương dự kiến đầu tư trên 160.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030

Bình Dương dự kiến đầu tư trên 160.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030

25/06/2024
Lượt xem: 42