Bình Dương: Khát vọng - Đổi mới – Sáng tạo

Bình Dương: Khát vọng - Đổi mới – Sáng tạo

15/02/2023
Lượt xem: 542

Dòng chảy con sông Sài Gòn và sông Đồng Nai cùng 2 phụ lưu là sông Thị Tính và sông Bé đã tạo nên vùng đất Bình Dương trù phú mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng Đông Nam Bộ với những thế hệ cư dân vừa sâu nặng ân tình, vừa năng động sáng tạo, dám nghĩ và dám làm.

Bình Dương tiếp tục được vinh danh lần thứ tư liên tiếp là một trong 21 thành phố có chiến lược phát triển thông minh tiêu biểu nhất thế giới, và là lần thứ hai được vinh danh "Top 7 ICF" trong cộng đồng thông minh thế giới có tới gần 200 thành viên.