Bình Dương phát huy tôt vai trò mặt trận các cấp

Bình Dương phát huy tôt vai trò mặt trận các cấp

30/06/2019
Lượt xem: 317

Trong 02 ngày 27&28/6/2019, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh Bình Dương đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương lần IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với sự tham gia của 298 đại biểu chính thức, vinh dự đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, cá nhân tiêu biểu trong toàn tỉnh về tham dự Đại hội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Mặt trận tỉnh nhà. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, các đại biểu sẽ đóng góp trí tuệ, trách nhiệm để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của Đại hội gắn với những yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quyết tâm xây dựng Bình Dương trở thành một đô thị văn minh, giàu đẹp.