Bình Dương quan tâm phát triển các dự án nhà ở xã hội

Bình Dương quan tâm phát triển các dự án nhà ở xã hội

02/10/2022
Lượt xem: 228

Phát triển các dự án nhà ở xã hội đang được tỉnh Bình Dương ưu tiên triển khai thực hiện, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh sống của người dân, đặc biệt là công nhân lao động, góp phần ổn định nguồn lao động, phục vụ cho quá trình phát triển về kinh tế và xã hội.