Bình Dương sau 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Bình Dương sau 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

27/01/2019
Lượt xem: 425

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các xã nông thôn mới ở Bình Dương đã có sự đổi mới ngày càng rõ nét, đời sống của nhân dân được nâng cao. Các địa phương tiếp tục đầu tư nâng chất các tiêu chí như: Giao thông, văn hóa, giáo dục, y tế, điện, nước sạch nông thôn, môi trường,... thuộc chương trình, dự án, đề án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn.