Bình Dương tăng cường công tác phối hợp phòng chống ma túy trong học đường

Bình Dương tăng cường công tác phối hợp phòng chống ma túy trong học đường

14/06/2024
Lượt xem: 130

Nhằm chủ động kéo giảm tội phạm ma túy trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương, thời gian từ ngày 1 đến 30-6 -2024