Bình Dương tăng cường quản lý việc nuôi chim yến

Bình Dương tăng cường quản lý việc nuôi chim yến

08/11/2019
Lượt xem: 131

Giờ phát sóng:

 * Kênh BTV1:  - Bình Dương ngày mới : 6g00-6g30 (phát mới), 8g30-9g00 (phát lại)

                         - Thời sự Bình Dương : 11g30 - 12g00, 17g30 - 18g00, 20g45

* Kênh BTV2: 9g00, 13g45, 22g00