Bình Dương tập trung hoàn thành tốt kế hoạch năm 2022

Bình Dương tập trung hoàn thành tốt kế hoạch năm 2022

28/09/2022
Lượt xem: 223

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 tỉnh Bình Dương cho thấy: có 14/34 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm; 17 chỉ tiêu duy trì mức tăng ổn định. Nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm, sáng nay, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức phiên họp lần thứ 15 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh. Dự phiên họp có Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Lộc.