Bình Dương thu hút vốn đầu tư trong nước tăng cao

Bình Dương thu hút vốn đầu tư trong nước tăng cao

19/10/2017
Lượt xem: 485

Điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh Bình Dương 9 tháng năm 2017 là hoạt động thu hút đầu tư, nếu như vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào tỉnh đã vượt 55% kế hoạch năm, thì vốn đầu tư trong nước cũng tăng 46% so với cùng kỳ năm 2016.

Báo cáo của Sở kế hoạch đầu tư Bình Dương, 9 tháng năm 2017, tỉnh đã thu hút 37.400 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh, tăng hơn 46% so với cùng kỳ năm 2016. Theo đó, có hơn 4300 doanh nghiệp đăng ký mới với tổng số vốn gần 23.000 tỷ đồng và hơn 800 doanh nghiệp điều chỉnh vốn tăng thêm hơn 17.600 tỷ đồng. Số vốn điều chỉnh được dùng để mở rộng qui mô sản xuất và đầu tư đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh:

Báo cáo của ngành chức năng, 9 tháng năm 2017, kinh tế của tỉnh Bình Dương tăng trưởng ổn định. So với cùng kỳ năm trước, sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 9,5%; Kim ngạch xuất khẩu tăng 17,3%, đạt gần 20 tỷ 500 triệu USD; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 18,2%, đạt 118 ngàn tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước 34.000 tỷ đồng tăng 17%. Nhận định của ngành chức năng: năm nay các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế sẽ thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Góp phần cho kết quả tích cực này là sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Riêng các doanh nghiệp trong nước, đến nay, toàn tỉnh đã có 29.800 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký kinh doanh hơn 228.000 tỷ đồng. Năm nay, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ổn định, nhiều doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn so với năm 2016.

Nền kinh tế tiếp tục phục hồi và việc triển khai có hiệu quả các giải pháp của Chính phủ nhằm giải quyết khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đã tạo thuận lợi và niềm tin cho các doanh nghiệp chủ động thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp. Trong các nhiệm vụ thực hiện từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện tốt những giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, có cơ chế khuyến khích hộ kinh doanh, hợp tác xã chuyển đổi thành doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp sẽ tiếp tục  duy trì được sự phát triển ổn định của nền kinh tế .