Bình Dương thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu KT-XH năm 2017

Bình Dương thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu KT-XH năm 2017

13/11/2017
Lượt xem: 206

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2017, hiện nay các địa phương tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2017. Đối với Bình Dương, năm nay, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết HĐND tỉnh  đều thực hiện đạt và vượt

 Báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, thực hiện 29 chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết của HĐND tỉnh, có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 17 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 02 chỉ tiêu còn lại tuy chưa đạt nhưng vẫn tăng hơn so với năm 2016.

Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP)  khả năng tăng 8,5%, so kế hoạch tăng là 8,3%. Cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng; công nghiệp vẫn là ngành chủ lực của nền kinh tế và tiếp tục phát triển ổn định .

So với năm 2016, Chỉ số phát triển công nghiệp tăng 11% (KH 2017 tăng 8,8%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 161.357 tỷ đồng, tăng 19% (KH 2017 tăng 18,5%).

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 28 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, tăng 17,6% (KH tăng 15,7%); Thặng dư thương mại trên 4,7 tỷ đô la Mỹ.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 4%, bằng kế hoạch đề ra.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 81.300 tỷ đồng tăng 11,5% (KH tăng 11,2%);

Đầu tư trực tiếp nước ngoài đến 31/10/2017: Đã thu hút hơn 2 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, vượt 65% kế hoạch năm; Đầu tư trong nước cũng rất khả quan, đến 31/10/2017: Đã thu hút được hơn 41 ngàn tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh, tăng 52%.

Tổng thu ngân sách ước thực hiện 46.500 tỷ đồng, tăng 16% - đạt 101% dự toán HĐND tỉnh.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện đạt nhiều kết quả; trong năm, tỉnh đã chi gần 950 tỷ đồng cho hoạt động chăm sóc người có công và các hoạt động an sinh xã hội khác. Giải quyết việc làm mới khoảng 45.500 lượt người; GRDP bình quân đầu người 115,9 triệu đồng vượt kế hoạch đề ra.

Thảo luận tại phiên họp, UBND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH  năm 2017.Thảo luận tại phiên họp, UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, tạo thuận lợi cho việc hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2017.

Kết quả đạt được trong năm 2017 là cơ sở quan trọng để UBND tỉnh Bình Dương xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2018.