Bình Dương với quyết tâm xây dựng thành công thành phố thông minh

Bình Dương với quyết tâm xây dựng thành công thành phố thông minh

14/11/2017
Lượt xem: 256

Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới và 20 năm phát triển, Bình Dương từ một tỉnh nông nghiệp đã vươn lên trở thành một tỉnh công nghiệp có bước phát triển ổn định trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là một điểm sáng trên bản đồ kinh tế Việt Nam. Hơn thế nữa, Bình Dương đang phấn đấu xây dựng một thành phố thông minh trong tương lai. 

Trong hơn 20 năm qua, tỉnh Bình Dương đã giành được những thành tựu to lớn trong quá trình phát triển kinh tế. Từ tỉnh nông nghiệp đến nay ngành công nghiệp và dịch vụ hiện chiếm trên 97% trong cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm bình quân tăng 13,5%. Trong quá trình phát triển kinh tế, BD cũng đã tập trung đầu tư xây dựng kết hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngày càng đồng bộ, hướng đến mục tiêu trở thành thành phố loại một và thành phố thông minh trong tương lai.

Từ thành công của các thành phố phát triển trên thế giới, đang áp dụng mô hình thành phố thông minh đã cho thấy ý nghĩa và tầm quan trọng trong mục tiêu mà BD sẽ hướng tới, nhằm sử dụng các công nghệ và thiết bị tiên tiến để nâng cao sự giao tiếp và tương tác của người dân với các cơ quan nhà nước, sử dụng các giải pháp thông minh để giảm chi phí xã hội và tài nguyên tiêu thụ, quản lý hiệu quả năng lượng, giảm ô nhiễm, tăng cường an ninh, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo tiềm năng để thu hút các nhà đầu tư đến với Bình Dương.

Với quyết tâm xây dựng BD trở thành thành phố thông minh, Bình Dương đã chủ động và nhận được sự hợp tác rất lớn từ những thành phố đã áp dụng thành công mô hình thành phố thông minh trong phát triển đô thị trên thế giới. Theo đó các đối tác đều khẳng định, Bình Dương có nhiều tiềm năng, trong đó quan trọng nhất là  chính quyền BD luôn năng động và thể hiện quyết tâm chính trị cao. Chính vì vậy việc xây dựng thành phố thông minh sẽ được áp dụng vào tất cả các ngành và lĩnh vực, góp phần tạo ra bước đột phá trong phát triển, đồng thời nâng cao giá trị trong quá trình tăng trưởng.

Thực hiện Đề án Thành phố thông minh, Bình Dương đang tạo tiền đề vững chắc để phát triển tỉnh nhà trong giai đoạn mới với 5 mục tiêu trọng tâm gồm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quy hoạch đô thị văn minh hiện đại; phát triển dịch vụ có hàm lượng tri thức cao; huy động các nguồn lực để phát triển; xây dựng thương hiệu và chương trình tiếp thị mang tầm quốc tế cho tỉnh.