Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương ra quân huấn luyện chiến đấu năm 2024

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương ra quân huấn luyện chiến đấu năm 2024

01/03/2024
Lượt xem: 213