Bố Đại Hòa Thượng Tân Truyền

Bố Đại Hòa Thượng Tân Truyền

16/07/2019
Lượt xem: 1484

Bộ phim cổ trang Trung Quốc đề tài hài hước Bố Đại Hòa Thượng Tân Truyền kể về câu chuyện dân gian lưu truyền về Phật Di Lặc. Phật Di Lặc khi là 1 nhà sư không muốn bị ngăn cấm bởi những giáo điều rắc rối, khinh khi những quy tắc và quy định cấm cản. Phật Di Lặc sử dụng trí tuệ của ông để chiến đấu với những thế lực ác, dùng lòng dũng cảm để cứu người trong biển khổ, luôn yêu thương tôn trọng mọi người.