Bộ trưởng Quốc phòng Anh từ chức

Bộ trưởng Quốc phòng Anh từ chức

06/11/2017
Lượt xem: 329

Bộ trưởng quốc phòng Anh đệ đơn xin từ chức, liên quan đến hành vi được cho là quấy rối tình dục trong quá khứ.