Bức thư về tôn giáo của Einstein được bán đấu giá 3 triệu USD

Bức thư về tôn giáo của Einstein được bán đấu giá 3 triệu USD

06/12/2018
Lượt xem: 277

Với độ dài một trang rưỡi, Thư Đức Chúa Trời được Einstein viết năm 1954 bằng tiếng Đức và gửi đến nhà triết học người Do Thái Eric Gutkind, với nội dung phản ánh về Thượng đế, kinh thánh và Do Thái giáo. Bức thư được xem là "một tuyên bố rất quan trọng trong các cuộc tranh luận giữa tôn giáo và khoa học"; là sự thể hiện quan điểm của Einstein về hành trình tìm kiếm một cuộc sống có ý nghĩa đích thực của nhân loại. Nhà bác học đã viết bức thư này 1 năm trước khi ông qua đời vào năm 1955 và sau đó thư được bán cho một nhà sưu tầm tư nhân.