Bưởi da xanh của trang trại Mai Quốc 3 nỗ lực xây dựng OCOP để nâng tầm giá trị thương hiệu Việt

Bưởi da xanh của trang trại Mai Quốc 3 nỗ lực xây dựng OCOP để nâng tầm giá trị thương hiệu Việt

16/12/2023
Lượt xem: 253