Ca cổ - Ơn sâu nghĩa nặng

Ca cổ - Ơn sâu nghĩa nặng

08/04/2017
Lượt xem: 699

1. Bình Dương - khúc ca tình mẹ                                                                     4. Mẹ là huyền thoại         

- Sáng tác: Nguyễn Long                                                                                  - Sáng tác:  Phạm Phương Duy

- Trình bày: Hoài Vương - Thanh Tâm                                                           - Trình bày: Lê Tứ

2. Mẹ Việt Nam anh hùng                                                            

- Sáng tác: Song Châu                                                       

- Trình bày: Đào Vũ Thanh                                     

3. Ngày về bên Mẹ

- Sáng tác: Thái Quốc - Thế Nguyên

- Trình bày: Nhơn Hậu - Hồng Ngọc