Các cấp công đoàn ở Bình Dương nỗ lực chăm lo đời sống cho người lao động

Các cấp công đoàn ở Bình Dương nỗ lực chăm lo đời sống cho người lao động

23/12/2019
Lượt xem: 360

Xem các chương trình Lao động công đoàn khác tại đây.

Hoặc link: http://btv.org.vn/video/lao-dong-cong-doan

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong
- Youtube: www.youtube.com/btvgo
- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG