Các cấp công đoàn ở Bình Dương phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động

Các cấp công đoàn ở Bình Dương phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động

16/09/2019
Lượt xem: 600

Công đoàn có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong doanh nghiệp và với người lao động. Ba nhiệm vụ cơ bản của tổ chức công đoàn là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Giáo dục, động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ; Tham gia quản lý doanh nghiệp trong phạm vi quy định của pháp luật. Nhiều năm qua, các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

 

Xem các chương trình Lao động công đoàn khác tại đây.

Hoặc link: http://btv.org.vn/video/lao-dong-cong-doan

Các bạn có thể xem các chương trình khác của BTV trên hệ thống:

- Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong
- Youtube: www.youtube.com/btvgo
- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG