Các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí mục tiêu thương mại tự do

Các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí mục tiêu thương mại tự do

12/10/2018
Lượt xem: 288

Các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tái khẳng định cam kết đối với các hệ thống thương mại mở, vốn đã giúp củng cố tăng trưởng kinh tế của những nước này.