Các nhà lãnh đạo thế giới hối thúc tổng thống đắc cử ủng hộ hiệp định Paris

Các nhà lãnh đạo thế giới hối thúc tổng thống đắc cử ủng hộ hiệp định Paris

17/11/2016
Lượt xem: 490