Các nước G20 cam kết ngăn chặn tài trợ khủng bố

Các nước G20 cam kết ngăn chặn tài trợ khủng bố

10/07/2017
Lượt xem: 707

Tuyên bố chung của các nước G20 lên án mạnh mẽ việc tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố, đồng thời cam kết hành động để ngăn chặn nguồn tài chính của các nhóm và tổ chức trái pháp luật.