Cán bộ chủ chốt với trách nhiệm nêu gương

Cán bộ chủ chốt với trách nhiệm nêu gương

27/12/2018
Lượt xem: 454

Tấm gương ông Võ Quốc Hoàng
PBT Thường trực Đảng Ủy xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương