Cần chấn chỉnh việc xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn sông, suối

Cần chấn chỉnh việc xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn sông, suối

13/02/2018
Lượt xem: 316

Hành lang bảo vệ sông, suối có vai trò quan trọng góp phần đảm bảo dòng chảy, phòng chống thiên tai và chống sạt lở… Tuy nhiên, do công tác quản lý còn nhiều bất cập, dẫn đến tình trạng xây dựng trái phép, sai phép, lấn chiếm hành lang an toàn sông, suối, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong những năm qua vẫn còn phổ biến. Điều này không những gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, mỹ quan đô thị, mà còn có nguy cơ gây sạt lỡ, làm hạn chế dòng chảy, thoát nước đối với các sông, suối, kênh, rạch. Đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống lụt bão, thiên tai của địa phương nếu có bão, lũ lụt xảy ra.