Cảnh báo kinh doanh đa cấp liên quan sản phẩm Multi Juice và Lucenta

Cảnh báo kinh doanh đa cấp liên quan sản phẩm Multi Juice và Lucenta

25/06/2022
Lượt xem: 105

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa đưa ra cảnh báo hai loại sản phẩm nước trái cây Multi Juice và nhau thai hươu Lucenta được giới thiệu của Tập đoàn Bitney.