Cảnh báo nguy cơ cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có dấu hiệu giống vũ trường, quán bar

Cảnh báo nguy cơ cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có dấu hiệu giống vũ trường, quán bar

28/03/2023
Lượt xem: 355