Chăm lo cho người cao tuổi là trách nhiệm của gia đình và xã hội

Chăm lo cho người cao tuổi là trách nhiệm của gia đình và xã hội

18/08/2023
Lượt xem: 1844

Theo số liệu thống kê từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho biết; tính đến đầu năm 2023 cả nước có hơn 16 triệu công dân tuổi từ 60 trở lên, chiếm gần 17% dân số. Con số này cho thấy tính cần thiết và quan trọng của các giải pháp chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho người lớn tuổi cũng như vai trò của người lớn tuổi trong việc xây dựng nền tảng gia đình, giáo dục và nêu gương cho thế hệ trẻ. Ở tỉnh Bình Dương, công tác chăm sóc và bảo vệ người cao tuổi luôn được ngành chức năng đặc biệt quan tâm, góp phần động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.