Chào Xuân yêu thương - Phần 2

Chào Xuân yêu thương - Phần 2

06/02/2024
Lượt xem: 194

Chào Xuân yêu thương - Phần 2


ĐÊM GIAO THỪA NGHE MỘT KHÚC DÂN CA
Sáng tác: Võ Đông Điền
Biểu diễn: Hoàng Lê

ĐOẢN KHÚC MÙA XUÂN
Thơ: VVKH – Nhạc: Dũng Huỳnh
Biểu diễn: Vy Dung

ƯỚC NGUYỆN ĐẦU XUÂN
Sáng tác: Hoàng Trang
Biểu diễn: Tăng Như Toại