Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Bàu Bàng nâng cao chất lượng hoạt động gắn với mô hình “Gần dân, sát dân”

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Bàu Bàng nâng cao chất lượng hoạt động gắn với mô hình “Gần dân, sát dân”

18/12/2023
Lượt xem: 527