Chính phủ mới của New Zealand tuyên thệ nhậm chức

Chính phủ mới của New Zealand tuyên thệ nhậm chức

27/11/2023
Lượt xem: 105