Chính sách hỗ trợ giảm giá điện hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất - kinh doanh

Chính sách hỗ trợ giảm giá điện hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất - kinh doanh

31/05/2020
Lượt xem: 297

 

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

 

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

 

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)